Geloofwaardige journalistiek

"The fragmented nature of the digital landscape has created a conundrum for magazines and other news outlets. Being seen as reliable is crucial to a news organization’s survival."

“The fragmented nature of the digital landscape has created a conundrum for magazines and other news outlets. Being seen as reliable is crucial to a news organization’s survival.” Being seen is überhaupt een een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat daarna online gebeurt. Wat helpt is een merknaam, blijkt uit onderzoek van de Columbia Journalism Review. We verdelen onze aandacht voor nieuws op basis van shortcuts en de titels van (betrouwbaar gebleken) media helpen daarbij.

De onderzoekers namen een verhaal en presenteerden dat in de vormgeving van verschillende mediatitels – The New Yorker, BuzzFeed en een verzonnen medium. Het verhaal, over een FBI-informant, was journalistiek wat dubieus ingestoken: pseudoniemen voor bronnen, afluisterapparatuur. Alle reden voor lezers om het verhaal niet alleen op haar eigen merites, maar ook op dat van het medium te beoordelen. En wat bleek? Tussen de media zat een trust gap.En er was meer:

“(…) our study also suggests that changes in how and where we read are pushing us to seek out reliability cues wherever they exist, and that readers make many judgments about the journalism itself when evaluating a story’s credibility.”

Als de onderzoekers een langer verhaal een een sterk gepolariseerde groep lezers voorlegden, vonden ze echter wat anders: liberalen accepteerden een verhaal uit een conservatief medium binnen dezelfde betrouwbaarheidsmarges als conservatieven een verhaal uit een liberaal medium.

“On average, readers of both publications and from both parties also rated the credibility of the reporter and her sources within a similar range.”

Liberaal of conservatief: lezers vertrouwen een langer verhaal op dezelfde manier en de mate waarin ze het verhaal vertrouwen, staat los van hun politieke overtuiging, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is eenvoudig na te doen (en aan te raden). Over vertrouwen in media en de methode van onderzoek is al veel verschenen. De tests zijn eenvoudig uit te voeren en de uitkomsten zijn zeer waardevol in het voortdurende debat over betrouwbaarheid, journalistiek en online content. <<