FactCheck071: Bomenkap

Heeft de gemeenteraad in 2016 ingestemd met mogelijke kap van drie bomen bij de kruising Rijnsburgersingel en het Schuttersveld? Nee, beweert fractieleider Martine van Schaik (Partij voor de Dieren). Jawel, stelt wethouder Martine Leewis (GroenLinks) in de gemeenteraad van donderdag. De PvdD heeft gelijk.

De claim

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) vreest de kap van drie grote bomen aan het Schuttersveld. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet over deze dreigende kap geïnformeerd? Dat hoefde niet, antwoordde wethouder Martine Leewis (GroenLinks) op eerdere vragen van de PvdD. De kap vloeit namelijk voort uit een raadsvoorstel van 2016 over de Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug. Dat raadsbesluit is volgens de wethouder „kaderstellend geweest in de verdere uitwerking, waaronder de consequenties voor de bomen.” Maar in dat besluit staan volgens Van Schaik de drie bomen aan de kruising Schuttersveld-Rijnsburgersingel niet in het plangebied waarover de raad zich heeft uitgesproken. Kwalijk, want de raad heeft „de dreigende kap van de bomen dus niet meegewogen in haar oordeel over het plan.”

De context

Het fietspad van de Valkbrug naar het Schuttersveld moet worden verlegd en loskomen van de rijweg. Tussen rijweg en fietspad moet een groenstrook komen. Probleem: twee grote populieren (populus canadensis) en een iep (ulmus hollandica) van ongeveer vijftig jaar oud bij de kruising met de Rijnsburgersingel. De bomen zijn gezond, blijkt uit een door Boomtotaalzorg BV gemaakte Boom Effect Rapportage (uit 2019) en kunnen nog 20 tot 30 jaar blijven staan. Hun actuele waarde, uitgedrukt in geld, bedraagt volgens de taxatie 6.669 euro. Uit de taxatie blijkt ook dat ze de geplande werkzaamheden aan het fietspad zeer waarschijnlijk niet gaan overleven: de schade aan wortels zal te groot zijn, waardoor ze deels afsterven en instabiel worden.

De crux

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 april verwees wethouder Leewis naar het raadsbesluit met de titel Uitvoeringsbesluit openbare ruimte Lammermarkt. Dat document is echter niet naar de raad gestuurd en is mogelijk een eerdere (ambtelijke) versie van het raadsbesluit waar Van Schaik (PvdD) zich op baseert. Tot slot beweerde Leewis dat de bomen staan ingetekend in het kaartje „op pagina 20” van het raadsvoorstel. Dat klopt niet. In het raadsvoorstel van 16 februari 2016, dat naar de gemeenteraad is gestuurd, is een Plankaart DO [definitief ontwerp, red.] Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt opgenomen. Daarin loopt het plangebied tot aan het kruispunt Schuttersveld met de Rijnsburgersingel. Dat moet worden aangepast in verband met hoogteverschillen met de Lammermarkt. De met kap bedreigde bomen staan voorbij dit kruispunt en zijn niet op de plankaarten in het raadsvoorstel van 16 februari 2016 terug te vinden. Als het gaat om de aanpassingen aan dit kruispunt worden de bomen in de toelichting van de plannen ook niet genoemd.

De conclusie

De claim van Martine van Schaik (PvdD) dat de raad „de dreigende kap van de bomen (…) niet [heeft] meegewogen in haar oordeel over het plan” klopt. De bomen staan niet ingetekend in het plangebied dat is afgebeeld in het raadsvoorstel van 16 februari 2016. Wethouder Martine Leewis (GroenLinks) baseerde haar claim dat de bomen wel in het plangebied zijn opgenomen op een eerdere of ambtelijke versie van het raadsbesluit van 16 februari 2016. Mogelijk staan de bomen in deze versie wel in het plangebied, maar die versie is niet aan de raad gestuurd. De claim van de wethouder, dat de bomen wel behoren tot het plangebied, is niet waar.

Nieuwscheckers (Universiteit Leiden) en het Leidsch Dagblad werken samen om feitelijke beweringen in vergaderingen van de Leidse gemeenteraad te checken. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds en geschreven door Sebastiaan van der Lubben. 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.