Wederhoor

Wederhoor is lastig een lastig begrip en wie zich erop beroept, gaat vaak met de uitleg ervan aan de haal.

Netwerken van jihadisten

Hoe werken netwerken van jihadisten? De Leidse criminoloog Jasper de Bie promoveerde op die vraag. Hij analyseerde politieonderzoek en rechtszaken en bracht voor de netwerkstructuur in beeld.