Checken van claims

Journalistiek moet naarstiger op zoek naar een methode. Dat maakt de feiten die ze produceert (waaruit al een keus spreekt) niet alleen robuuster, maar ook vatbaarder voor kritiek waarmee het vak verder komt. Daarom: Joel Bests Social Problems als handvat voor politiek journalisten.