Typologie van brekend nieuws

Een eenvoudige typologie kan helpen niet alleen de feiten van de betekenissen te scheiden, maar ook om alle betekenissen in de analyse te betrekken en zo recht te doen aan alle berichtgeving: niet alleen de officiële, maar ook de onofficiële (of vernaculaire) verklaringen.

Mediavertrouwen in flux

Het vertrouwen in nieuws is laag; historisch laag, tenminste, dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de staat van de (digitale) media van Reuters Institute for the Study of Journalism. Maar misschien moeten we dat vertrouwen anders gaan meten – in flux. Zoals het medialandschap zelf.

Opa en oma in het Witte Huis

Hillary Clinton (68) en Donald Trump (69) zijn de oudste presidentskandidaten sinds Bill Clinton in 1992 (toen 44 jaar) campagne voerde tegen de doen toen al 70-jarige George Bush Sr.. Eind van dit jaar kan Hillary hem opvolgen in het Witte Huis – op de leeftijd die de Clintons in 1992 de Republikeinse Bush voor de voeten wierpen: te oud.

Kafkaësk panoptisme

Eén uitgewoonde metafoor domineert het debat over privacy versus vrijheid: die van Big Brother uit Orwells 1984. Die andere metafoor over willekeur, slechte data-analyse, machteloosheid en gehaaste reconstructies van niet bestaande werkelijkheden, is misschien nog wel acuter: Kafka’s Het Proces.

Data-armoede in schoolkeuze

Voor de juiste schoolkeuze laten we kinderen nog een keer een bovenmenselijke prestatie leveren die ze al acht jaar leveren in plaats van slim gebruik te maken van de data die ze al die jaren hebben gegenereerd. On-be-grij-pe-lijk.