Typologie van brekend nieuws

Een eenvoudige typologie kan helpen niet alleen de feiten van de betekenissen te scheiden, maar ook om alle betekenissen in de analyse te betrekken en zo recht te doen aan alle berichtgeving: niet alleen de officiële, maar ook de onofficiële (of vernaculaire) verklaringen.

Britten stoppen met delen zorgdata

Groot-Brittannië is gestopt met een omstreden plan om zorgdata te delen. Doel was om geanonimiseerde patiëntendata te ontsluiten om zo onderzoek te vereenvoudigen en zorg te verbeteren. Het project is na twee onafhankelijke onderzoeken opgeschort: ruim één miljoen patiënten gaven aan hun data niet te willen delen en ook professionele zorgverleners zoals artsen weigerden om de data te ontsluiten.

Geloofwaardige journalistiek

“The fragmented nature of the digital landscape has created a conundrum for magazines and other news outlets. Being seen as reliable is crucial to a news organization’s survival.”