Autobezit

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komen er minder parkeerplaatsen bij te bouwen panden. Prima!, vindt Arjen Liemburg (PvdA). Hij beweert dat Leidenaren met een laag inkomen minder vaak een auto hebben dan Leidenaren met een hoog inkomen. Die stelling klopt in Leiden echter niet: in 51 Leidse wijken blijkt geen verband te zijn tussen inkomen en autobezit.

Brug

SP, PvdD en Partij Sleutelstad wilden in november 2018 al plannen voor de Gouden Balbrug (Langegracht) uit de Leidse begroting schrappen. Dat lukte toen niet. Vrijdag adviseerde het college de brug niet aan te leggen. Is dit ‘slechte besluitvorming’? Ja, zegt Joost Bleijie (CDA), want een eenzijdig besluit. Nee, zeggen Ashley North (GroenLinks) en Arjen Liemburg (PvdA). North en Liemburg hebben gelijk.

Bomenkap

Heeft de gemeenteraad in 2016 ingestemd met mogelijke kap van drie bomen bij de kruising Rijnsburgersingel en het Schuttersveld? Nee, beweert fractieleider Martine van Schaik (Partij voor de Dieren). Jawel, stelt wethouder Martine Leewis (GroenLinks) in de gemeenteraad van donderdag. De PvdD heeft gelijk.

Verwarming

De Leidse VVD vreest meer CO2. Volgens de liberalen dreigt een gat tussen het opzeggen van warmte uit de Uniper-centrale aan de Langegracht enerzijds en aansluiting van de Leidse stadsverwarming op de warmterotonde vanuit Rotterdam anderzijds. Wethouder Fleur Spijker ’garandeert’ echter dat Leidenaren daardoor niet in de kou komen te zitten: „Dat staat in de wet.” Die claim klopt, maar daarmee zijn milieuvervuilende, ’tijdelijke voorzieningen’ niet uitgesloten.