Campagne in de foetushouding

Nooit eerder speelde een foetus zo’n centrale rol in een politieke campagne als de afgelopen twee weken. Nooit eerder werd zo’n gepolariseerd onderwerp als abortus op zoveel verschillende politieke podia tegelijkertijd ‘uitgespeeld’. En de Republikeinse kandidaat Carly Fiorina denkt er garen bij te spinnen: nooit eerder was de politieke visuele retoriek zo pijnlijk expliciet.  

Die laatste, twijfelachtige eer gaat overigens naar een co-productie van het (objectief klinkende) Center for Bio-Ethical Reform, het al even neutraal klinkende Center for Medical Progress en SuperPAC Carly for AmericaDe ruwe versie duurt 13 minuten, voor dagelijks, politiek gebruik is er een kortere variant onder de titel Character of Our Nation. Ik raad u af de beelden te bekijken – ze spreken boekdelen over de wijze waarop de strijd over abortus tussen de Republikeinse kandidaten wordt gevoerd.

Abortus splijt Amerika in tweeën. 51 Procent van de ondervraagden vindt dat abortus in de meeste gevallen of altijd een recht van vrouwen is, 43 procent vindt dat abortus (bijna) altijd moet worden verboden. Die verdeling tussen pro choice en pro-life is al decennia lang stabiel en loopt vrijwel parallel met partijvoorkeur: Republikeinen zijn tegen, Democraten voor abortus. Je zou denken dat in het Republikeinse kamp dus weinig te winnen valt met een anti-abortusstandpunt.

Liberals Most Likely to Favor No Restrictions on Abortion

Maar daar denken de strategen van de enige vrouwelijke Republikeinse kandidaat, de voormalige CEO van Hewlett Packard, Carly Fiorina, anders over. Tijdens het debat op 25 september schokte zij aanwezigen en de kijkers met de claim beelden te hebben van een abortus waarna de organen van de foetus werden ‘geoogst’:

“As regards Planned Parenthood, anyone who has watched this videotape, I dare Hillary Clinton, Barack Obama to watch these tapes. Watch a fully formed fetus on the table, its heart beating, its legs kicking while someone says ‘We have to keep it alive to harvest its brain’.”

Ik schreef over de storm waar Planned Parenthood in terechtkwamen op 24 juli al: ,,De beschuldiging dat Planned Parenthood in Amerika verdient aan abortussen, door de verkoop van foetusmateriaal aan wetenschappers, begon als een heimelijk opgenomen gesprek tijdens een lunch en sijpelt nu langzaam door tot het Congres, het Amerikaanse ministerie van Justitie en depresidentskandidaten in de race om het Witte Huis.” Dat schandaal breidde zich uit naar het Huis van Afgevaardigden waar de Republikeinse fractie vervolgens rollebollend over de vloer tuimelden en zelfs politieke slachtoffers maakte.

Zo weigerde de conservatieve vleugel van de Republikeinen langer subsidie voor Planned Parenthood te begroten en had een smaldeel daar zelfs een shut down voor over. Die werd op het laatste moment afgewend, wat John Boehner (R), voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de politieke kop kostte: hij was tegen een shut down en daarmee voor abortus, claimden partijgenoten rechts van hem. Hij kondigde eind september zijn aftreden aan; de Republikeinen opzadelend met interne strijd over zijn opvolger die nog altijd niet is aangewezen.

De maatschappelijke en politieke polarisatie over abortus heeft in de campagnefilmpje Character of Our Nation een voorlopig, buitengewoon expliciet en pijnlijk dieptepunt bereikt. The Guardian heeft zich nog de moeite getroost de beelden nader te onderzoeken – de ongemonteerde versie is door het Center for Bio-Ethical Reform online gezet. Uit die fact check  blijkt het in de beelden niet te gaan om een abortus, maar een miskraam: de geboorte van een niet-levensvatbare foetus. Uit andere checks blijkt dat niemand heeft geroepen het kind in leven te houden om zo de hersenen nog te kunnen gebruiken.

Te gast bij Meet the Press houdt de kandidate vol: ,,That scene absolutely does exist. And that voice saying what I said they were saying, “We’re going to keep it alive to harvest its brain” exists as well.” Probleem: er zit geen audio op het origineel … Maar dergelijke argumenten werken niet. Fiorina weet namelijk precies hoe het zit:

Planned Parenthood desperately wants everyone to think this isn’t going on. Because when Americans realize it is going on, whether they are pro-life or pro-choice, they are horrified. This goes to the character of our nation and it must be stopped.

Zoek het uit! Gun control in America

Het gebeurt natuurlijk vaker: een Amerikaanse president die media inzetten om hun boodschap te ‘slijten’. Roosevelt was de eerste die begreep dat het zonder media aan je zijde slecht politiek bedrijven is. Iets dat Nixon aan den lijven ondervond, over The Great Communicator Ronald Reagan maar te zwijgen. En de Clintons hebben zo ook hun robbertje met Amerikaanse media uit te vechten. Obama heeft zijn goede (en slechte pers) gehad, op 2 oktober zette hij Amerikaanse mediaorganisaties voor het eerst openlijk aan het werk. De vraag rijst in hoeverre zijn huiswerk aan Amerikaanse journalisten kunnen bijdragen aan het doorbreken van de morbide routine waar hij in reactie op de schietpartij in Oregon over speechte:

Earlier this year, I answered a question in an interview by saying, “The United States of America is the one advanced nation on Earth in which we do not have sufficient common-sense gun-safety laws — even in the face of repeated mass killings.”  And later that day, there was a mass shooting at a movie theater in Lafayette, Louisiana.  That day!  Somehow this has become routine.  The reporting is routine.  My response here at this podium ends up being routine.

Zijn toespraak ademt machteloosheid. En dat voor de machtigste man van de wereld. Maar de machtigste man van de wereld is niet opgewassen tegen het georganiseerde belang vóór wapenbezit. Misschien zit het grootste nieuws wel in Obama’s erkenning niet alles te kunnen:

And what’s become routine, of course, is the response of those who oppose any kind of common-sense gun legislation.  Right now, I can imagine the press releases being cranked out:  We need more guns, they’ll argue.  Fewer gun safety laws.

Schietpartijen zijn immers aan de orde van de dag. Amerikanen lijken er aan te wennen, in ieder geval de kandidaten. Jeb Bush (R) deed ‘Oregon’ af met ,,Stuff happens.” Donald Trump (R) had er iets meer woorden voor over: ,,It’s not politically correct to say that, but you’re going to have difficulty and that will be for the next million years, there’s going to be difficulty and people are going to slip through the cracks.” Ben Carson (R) zocht de oorzaak niet in regelgeving, maar het hoofd van de dader: ,,The issue is the mentality of these people.” Hillary Clinton (D) start een beweging en Ben Saunders (D) weet dat de ,,the current situation is not tenable. It is clearly not working.” En daar voegde Obama zich bij, met een opvallend directe opdracht aan Amerikaanse media.

I would ask news organizations — because I won’t put these facts forward — have news organizations tally up the number of Americans who’ve been killed through terrorist attacks over the last decade and the number of Americans who’ve been killed by gun violence, and post those side-by-side on your news reports.  This won’t be information coming from me; it will be coming from you.

Aan zijn verzoek is ruimhartig gehoor gegeven. De grafiek zelf hoeft nauwelijks te worden getoond. Het aantal Amerikanen, omgekomen door terroristen is significant lager dan het aantal Amerikanen dat door wapengeweld is gedood – inclusief politiegeweld, kan je daar cynisch aan toevoegen. De vraag rijst wat Obama met de grafiek wil bereiken. Want, uiteraard, is er razendsnel een concurrerende grafiek in omloop gebracht.

Deze van het (rechts-conservatieve) National Review bijvoorbeeld. Een onaangename ‘waarheid’ concludeert de (links-progressieve) Daily Kos. “… the NRO’s larger claim (the rate of gun homicides has dropped significantly while the rate of gun ownership has increased) is accurate…but they still vastly exaggerated this on their simplistic chart.” En daarmee is het debat over Amerikaanse wapenbezit niet beslecht, maar lijkt die maar net te zijn begonnen. Rond 2010 om precies te zijn: vanaf dat jaar verloopt het debat uiterst volatiel, blijkt uit opinieonderzoek. Voor-en tegenstanders van strengere wetgeving meanderen steeds rond een kleine minderheid of meerderheid. Die volatiliteit verklaart mogelijk de retoriek van Obama en de kandidaten voor zijn opvolging: er is nu, meer dan ooit, echt iets te winnen. En te verliezen uiteraard.

screenshot-www.nationalreview.com 2015-10-05 12-00-58

Teeven weet niets – en ik geloof dat niet

Dat de foto van Volkert van der G. op de voorpagina van De Telegraaf ingestoken kaart was waarmee zijn veiligheid kon worden bepaald, is voor velen in Nederland pijnlijk. Waarom zou je überhaupt moeite doen voor zijn veiligheid, luidt de communis opinio vulgaris. Zo’n beetje iedereen op het Ministerie van Veiligheid en Justitie dacht mee over een mediastrategie voor Fortuyns moordenaar, behalve de man die zich openlijk verzette tegen zijn voorlopige invrijheidsstelling zelf: Fred Teeven.

Teeven wist uiteindelijk minder dan zijn eigen minister en die blonk al niet uit in acurate dossierkennis.

D66 krijgt de eer de meest directe vraag over Teevens betrokkenheid te stellen. Klopt het dat de verantwoordelijke staatssecretaris vorig jaar niet is ingelicht over de mediastrategie rond de vrijlating van Van der G., waaronder ook het voorliggende fotomoment en waar blijkt dat uit? Teeven was druk met zijn poging Volkert de volle 18 jaar te laten brommen en verzette zich, binnen de kaders van zijn staatssecretariaat, tegen het vrijkomen van de man. Dat mag. Maar hij was daar zo druk mee, dat de mediastrategie van die vrijlating volledig langs hem heen is gegaan. Antwoordt Van der Steur oprecht:

De toenmalige minister bevestigt het beeld uit het onderzoek dat hij [de minister] voorafgaand aan de datum van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is ge”informeerd over de optie van publicatie van een foto. De toenmalige staatssecretaris kan dit niet bevestigen. Uit het  onderzoek blijkt dat  besluiten over het al dan niet doorzetten van de optie een foto te publiceren niet aan hen zijn voorgelegd en door hen zijn genomen

Waren de Statler en Waldorff van de Nederlandse strafrechtketen niet afgetreden vanwege een bonnetje, dan wel vanwege het feit dat ze hun prioriteiten niet op een rijtje hadden. Er bestond nota bene een stuurgroep ‘Volkert van der G.’ (blijkt uit Van der Steurs antwoorden op Kamervragen) die direct onder de politieke top van het ministerie ressorteerde; juist vanwege de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van alles dat met Van der G. te maken heeft.

Precies die gevoeligheid, blijkt nu, is aanleiding om de foto te laten maken. Daarover kan je het eens zijn of niet, Volkert van der G. heeft er weinig mee van doen. Het zijn ambtenaren geweest die dit hebben ingestoken en uitgevoerd en twee bewindspersonen die er vervolgens niet naar hebben omgekeken. Die mediastrategie backfired, zou je kunnen zeggen. Met een beetje pech start Van der G. een ‘treiterprocedure’ tegen de de Staat: het was niet hij, maar de overheid die zich maar niet aan dit mediaverbod rond zijn persoon weet te houden.

Neuk geen varkens

Hoe schadelijk is het om tijdens je studie als inwijdingsritueel je geslachtsorgaan in een (dode) varkens(kop) te steken?  De anekdote uit David Camerons studententijd is door een wraaklustige Lord Ashcroft in een (uiteraard) ongeautoriseerde biografie terecht gekomen. De Daily Mail had de eer van de primeur en mag er uitgebreid uit putten.

De krant brengt delen uit van Call me Dave waarin Ashcroft een boekje opendoet over Camerons jeugdzonden. Zo rookte ‘Dave’  pot, snoof coke, voerde bizarre, seksuele riten om tot een clubje horen en noemt Lynton Crosby, de opiniepeiler die Cameron aan zijn laatste electorale overwinning hielp, de premier achter de schermen een ‘tosser’. Verhalen die reputaties kunnen omleggen; rijst de vraag wat er moet gebeuren om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Hoe spin je je hieruit?

Om te beginnen met de varkenskop. Daar waarschuwde Hunter S. Thompson al voor. Jake Shepherd, redacteur bij The Independent, vond het hilarische citaat uit Thompsons Fear and Loathing on the Campaign Trail ’72  waarin Lyndon Johnson op het dieptepunt van zijn campagne voorstelt zijn uitdager van seks met varkens te beschuldigen:

“This is one of the oldest and most effective tricks in politics. Every hack in the business has used it in times of trouble, and it has even been elevated to the level of political mythology in a story about one of Lyndon Johnson’s early campaigns in Texas.

“The race was close and Johnson was getting worried. Finally he told his campaign manager to start a massive rumour campaign about his opponent’s life-long habit of enjoying carnal knowledge of his barnyard sows.

“Christ, we can’t get away with calling him a pig-f****r,” the campaign manager protested. “Nobody’s going to believe a thing like that.”

“I know,” Johnson replied. “But let’s make the sonofab****h deny it.”

Die ontkenning kwam er dan ook niet. En daar heeft de voormalige (Labour) spin doctor  alias Mr. Poison Damien McBride een uitstekende, alternatieve verklaring voor.  Als de pleuris uitbreekt, pakt de  mannetjesmaker de telefoon om zijn baas te bellen, schrijft hij in The Guardian. De centrale vraag: wat is waar van deze beschuldiging? Want daar gaat het dat moment om: de waarheid, beklemtoont McBride. En hij zette zich vervolgens schrap:

Sometimes, especially with Brown, that question provoked an angry barrage of abuse, as if just by asking it, I was implying the allegation might be true. That was good. That was what I wanted to hear. With other politicians, celebrities and friends I’ve advised over the years, you’d instead hear a dread pause, then a hesitant, “Well…”. That’s when you know you’re screwed.

Cameron heeft niets ontkend. Hij weigert, zeggen zijn persvoorlichters: reageren is te veel eer. Dus zegt hij niets. En dat verbaast McBride, nooit te beroerd om vanuit het Labourkamp nog wat olie op het vuur te gooien. Downingstreet 10 pakt het he-le-maal verkeerd aan, claimt McBride.

(…) the first thing you do as a spin doctor when a book is serialised about your boss or your party is to look for one howling error that you can highlight to discredit all the other accurate things the author has written, and suggest they’ve been relying on sources inclined to make things up.

Maar soms lukt dat dus niet, voegt hij daar fijntjes aan toe: sommige verhalen zijn onmogelijk te spinnen. Die zijn gewoon waar. Rijst de vraag hoe erg dat is en welke beschuldigingen kloppen en welke niet. Tussen de publicatie van Ashcrofts boek en de strategie om daarmee om te gaan, zit nu het publiek. Daartussen vast mensen die wel eens wat met seks en drugs hebben geëxperimenteerd. Toegegeven, ze zijn geen premier, maar dat was Cameron toen ook niet.

Unleashed scandal

Over die loden last van het verleden waar je niet aan kan ontsnappen, maar waarvan je ook niet weet met welke context daden van toen nu worden beoordeeld, schreven Bernhard Poerksen en Hanne Detel The Unleashed Scandal. Gedragingen uit het verleden worden door ad hoc gemeenschappen razendsnel ontsloten. Bronnen buitelen over elkaar heen of worden via-via benaderd en hun geschiedenissen ‘onthuld’. Als je er genoeg hebt, is er altijd iemand die wil praten. Probleem is dat die ‘onthulling’ van feiten in een actuele context worden geplaatst, waardoor de historische feiten een nieuwe, schadelijke lading krijgen.

8719459247_572ee171d9_b

Cameron rookte en snoof geen drugs als premier, maar als verwende Oxfordian. Maar die context, waarin zijn studentikoze gedragingen door jeugdige onvoorzichtigheid en een post-adolescente psychologie van onkwetsbaarheid nog te begrijpen is, bestaat al lang niet meer. Alleen die geschiedenis is er nog en die wordt langs een actuele maatstaf gelegd: zo, hoor je de commentaren ronken, hoort een premier zich niet te gedragen. En dat klopt. Het enige wat daartegen helpt, is een oud advies van pa en ma: doe geen domme dingen waar je later spijt van kan krijgen. Of, in Camerons geval: neuk geen varkens. Doe je dat wel, dan is er geen spin doctor tegen opgewassen. Dat ligt niet zozeer aan Cameron, maar aan de unleashed scandals. <<

Politiek in Leiden – maar wáár dan?

Een kaart van Leiden met alle politieke verhalen – mits ze een duidelijke plek in de stad hebben, uiteraard. Met de StoryMap van Knight Lab maak je zo’n kaart in no-time. Ik probeer vanaf vandaag er zoveel mogelijk Leidse verhalen op te plaatsen. Omdat politiek altijd ergens landt, op straat, in een buurt of wijk of omdat iets anders voor aan de kant moet.

#HackingDemocracy: onderzoeksjournalistiek in dienst van Greenpeace

Een beter milieu bereik je niet alleen door jezelf aan gebouwen te ketenen om een spandoek te ontrollen. Een beter milieu bereik je ook door een voortdurende campagne, beïnvloeden van de opinie en ontsluiten van informatie. Greenpeace slaat daarom ook een nieuwe weg in en huren onderzoeksjournalisten in om verhalen te vertellen.

Het project staat onder leiding van de voormalige Newsnight and Panorama correspondent Meirion Jones. het team wordt aangevuld met voormalig BBC-verslaggever Damian Kahya, New York Times en Vice stringer Lucy Jordan en ten slotte Maeve McClenaghan. Zij werkte bij het Bureau of Investigative Journalism, meldt The Guardian

John Sauven, directeur van de Britse tak van Greeenpeace ziet de onderzoekstak als een aanvulling van directe actie en het bewerken van de publieke opinie: “Those three areas are where our resources are going and where people are going. We’re totally committed to that so that gives us a significant budget [for investigations], not just in terms of hiring people on permanent contracts here but getting freelancers.”

Eén van de plekken waar Greenpeace de journlaistieke projecten presenteert, is het Energy Desk waarop, in vorm, journalistiek wordt bedreven, maar de boodschap helder is, namelijk die van Greenpeace. De vraag rijst of de vorm – journalistiek – de boodschap óók journalistiek maakt. Het schandaalpotentieel is dan ook groot. Een ‘onthulling’ van Greenpeace kan tot veel (imago)schade leiden.  Tussen het onderzoek en de opdrachtgever zit een hele nauwe, met belangen beladen band. De vraag rijst in hoeverre de onderzoekers Greenpeace zelf het vuur aan de schenen mogen leggen.

Overigens past deze zet van Greenpeace is een veel brerdere trend. Steeds minder media maken geld vrij voor verslaggevers in rampgebieden, laat staan journalisten die crises langere tijd van nabij kunnen volgen. Die taak, de verslaggeving van mensen op drift of in oorlogen, wordt steeds vaker overgenomen door hulporganisaties ter plekke. Zo ontstaan steeds complexere netwerken van publieke diplomatie, internationale betrekkeingen en ‘journalistiek’, waarbij grenzen wie welke informatie wanneer heeft ontsloten, steeds verder vertroebelen.

Caroline Fischer stelt (€) geen harde grens tussen journalistiek en ideologie, maar ziet een continuum. “… the degree and type of advocacy present in journalism is (…) dependent on a range of macro, organizational, journalism production, source and personal factors. It argues that each work of journalism falls along a continuum of advocacy, ranging fromsubtle displays at one end to overt at the other, where some stories might be hard to distinguish from public relations.” En op dat continuum scoren NGO’s zoals Greenpeace ‘journalistiek’ of ronduit ‘propagandistisch’. <<

Understanding Frames

Veertig master studenten bouwen in twee dagen een platform waarmee honderd minors (internationale) media analyseren. Van scratch tot een werkbare site. Inclusief briefings waarin tot op de komma staat omschreven wat van auteurs wordt verwacht. Wat komt daar dan uit? Een nieuw platform dat media watcht: Understanding Frames. Vertekeningen, keuzes, transparantie en beelden in een niet aflatende stroom analyses, essays, interviews en nieuwsberichten. En podcasts. En video. Nu is het aan de minors om te stemmen voor het beste idee. Succes!