WikiLeaks zijn geen journalisten

WikiLeaks zijn geen journalisten

De vraag rijst of er voor WikiLeaks een domein van informatie is waar ook zij niet binnentreden: informatie van en over individuen die hun direct in gevaar zouden kunnen brengen. Wat is belangrijker: de namen van een illegaal doodseskader dat over de wereld in opdracht van allerhande overheden van terrorisme verdachte individuen executeert (hypothese), of de namen van hun slachtoffers, maar niet die van de individuele leden van het eskader?

Britten stoppen met delen zorgdata

Britten stoppen met delen zorgdata

Groot-Brittannië is gestopt met een omstreden plan om zorgdata te delen. Doel was om geanonimiseerde patiëntendata te ontsluiten om zo onderzoek te vereenvoudigen en zorg te verbeteren. Het project is na twee onafhankelijke onderzoeken opgeschort: ruim één miljoen patiënten gaven aan hun data niet te willen delen en ook professionele zorgverleners zoals artsen weigerden om de data te ontsluiten.